Dzięki inicjatywie Pana Daniela Wronki, Pana Grzegorza Majewskiego i Pana Witolda Krawczyka – rodziców, ale również pracowników RST „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim otoczenie naszej Szkoły wzbogaciło się o strefę odpoczynku dla uczniów. Panowie w ramach programu grantowego „Wielka Mała Zmiana” Fundacji Parasol Roztocza zakupili oraz zamontowali na stałe ławeczki zewnętrzne.

Należy dodać, że Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie zakupiła kosze, które świetnie komponują się z ławeczkami.

Serdecznie dziękujemy 🙂