Burmistrz Łaszczowa,
Rada Miejska Gminy Łaszczów,
Drodzy Uczniowie i Absolwenci,
Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Niepedagogiczni
Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

Zakończył się rok szkolny 2019/2020. Pierwszy rok wspólnej pracy, realizacji wyznaczonych celów dydaktycznych mierzonych wynikami promocji, egzaminów czy konkursowych osiągnięć. Zakończenie roku odbyło się w czasie walki z pandemią, która wyznaczyła nam nowe kierunki rozwoju, tak aby żyć, pracować i uczyć się w zupełnie innych warunkach.

Wszystkim, zaangażowanym w pomoc na rzecz Naszej Szkoły chciałabym serdecznie podziękować.

Rodzicom i Radzie Rodziców, w tym Pani Agnieszce Pawliszak, przewodniczącej Rady Rodziców za pomoc w realizacji działań szkoły dotyczących, m.in.: prac porządkowych, zakupu i nasadzeń krzewów i drzew iglastych wokół szkoły, zakupu nagród książkowych dla uczniów, dofinansowania Ścianki Patrona, prac remontowych obiektów administracji. Szczególne podziękowania kieruję do rodziców uczniów Naszej Szkoły:

  • Pana Artura Hawrylaka za transport zebranej przez uczniów makulatury do skupu w Tomaszowie Lubelskim,
  • Pana Pawła Kwaśniewskiego za wykonanie drewnianego obramowania wokół fototapety na Ściance Patrona,
  • Pana Daniela Wronki, za pozyskanie środków na zakup ławek zewnętrznych do strefy odpoczynku dla uczniów w ramach programu wolontariatu pracowniczego Fundacji Parasol Roztocza. Ławeczki wkrótce zostaną zamontowane.

Nasze plany nie mogłyby być zrealizowane, gdyby nie aktywne i pełne wsparcia działania Rady Miejskiej Gminy Łaszczów i Pani Aleksandry Pietrasz – Burmistrz Łaszczowa. Dzięki akceptacji Naszych zadań w ramach działań inwestycyjnych Gminy Łaszczów:

  • zakupiono samochód osobowo-dostawczy na potrzeby stołówki i szkoły, do przewozu uczniów na zawody i imprezy międzyszkolne oraz transportu obiadów dla uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy,
  • wyremontowano kotłownię szkolną,
  • zamontowano nowy monitoring wizyjny,
  • w trakcie realizacji jest wymiana nawierzchni na placu zabaw.

Dodatkowo, dzięki zrozumieniu potrzeb szkoły Pani Burmistrz zaakceptowała i wspólnie z dyrektorem wnioskowała z pozytywnym efektem o:

  • zakup laptopów dla szkoły w ramach projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
  • grant „LOWE w Gminie Łaszczów” realizowany w ramach projektu: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. Przyznane środki: 175 200 zł; realizacja projektu lipiec 2020 r. – czerwiec 2021 r.,
  • środki na remont stołówki i wyposażenie kuchni szkolnej w nowoczesny sprzęt kuchenny w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, na kwotę 98 640,42 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 78 839,78 zł. Realizacja projektu lipiec-sierpień 2020 r.

Wszystkim zaangażowanym, serdecznie dziękuję.

Uczniom gratuluję wszystkich sukcesów, tych niewielkich i tych wyjątkowych – tym trudniej było je osiągnąć w czasie podjętej przez Was, przy wsparciu rodziców i nauczycieli, zdalnej nauki. Życzę, aby szkoła nie kojarzyła się Wam tylko z obowiązkami, ale była również miejscem, do którego chętnie – mam nadzieję – będziecie mogli wrócić po wakacjach.

Absolwentom szkoły, uczniom klas ósmych, życzę powodzenia i pomyślności w rekrutacyjnych zmaganiach do szkół ponadpodstawowych, a następnie na wyższe uczelnie. Spełniajcie swoje marzenia i bądźcie dumą swoich Rodziców.

Rodzicom dziękuję za współpracę, zrozumienie ograniczeń zdalnej nauki i pomoc szkole w poszukiwaniu najlepszych możliwości sprostania wszystkim nieoczekiwanym wyzwaniom trudnej teraźniejszości. Jestem przekonana, że osiągnięcia Państwa dzieci stanowić będą powód do dumy i zadowolenia.

Słowa uznania kieruję w stronę Nauczycieli. Stanęliście Państwo przed trudnym wyzwaniem, które wymagało zwiększonego wysiłku i niestandardowych działań podejmowanych pod presją czasu. Za wszystkie działania i współpracę – dziękuję.

Pracownikom niepedagogicznym dziękuję za zadbanie o bezpieczeństwo i zdrowie osób (uczniów, nauczycieli, rodziców) przebywających na terenie szkoły. Dzięki Państwu, szkoła jest zadbana i bezpieczna.

Wszystkim Państwu składam życzenia bezpiecznych, słonecznych i zdrowych wakacji. Niech będą one czasem zasłużonego wypoczynku, a zgromadzona podczas letnich tygodni energia niech pozwoli wrócić w przyszłym roku szkolnym do kolejnych zadań i planów.

Z gratulacjami i serdecznymi pozdrowieniami,

dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

/-/ Aneta Tywoniuk-Małysz