Od Warszawy do Paryża
Sława za Sikorskim szła

Abyś w wolnym kraju mieszkał
Życie za Ojczyznę dał.
W Sikorskiego urodziny
Uroczystość obchodzimy
Zapamiętaj Jego twarz
To jest sławny Patron nasz.
Mocne skrzydła samolotu
Nad chmurami biały ptak
Czy w powietrzu, czy na lądzie
Nasz generał trzymał straż.
„Jeszcze Polska nie zginęła’’
Dziś możemy śpiewać tak
A przed nami na sztandarze
Biały orzeł Polski znak.

 

Co roku, 5 czerwca obchodzimy Święto Patrona Szkoły. Data ta została wybrana nie bez powodu – to właśnie 5 czerwca 1983 roku, czyli 37 lat temu Szkoła Podstawowa
w Łaszczowie otrzymała imię generała Władysława Sikorskiego oraz sztandar
. Wmurowano również tablicę upamiętniającą to wydarzenie.
Jak podaje Kronika Szkoły, był to moment niezwykle podniosły i ważny dla lokalnej społeczności. Dyrektorem szkoły był wówczas Pan Zdzisław Pomarański.
Młodzież szkolna przygotowała bogaty program artystyczny. W uroczystości brała udział lokalna społeczność, władze oświatowe, kombatanci oraz delegacje z innych szkół.

O czym my, potomni powinniśmy pamiętać mając za patrona tak wybitną postać – patriotę i męża stanu?

  • Władysław Sikorski był autorem koncepcji, organizatorem i dowódcą Legionów Polskich walczących w czasie I wojny światowej.
  • Pierwsze sukces odniósł w 1919 r. w trakcie walk z Ukraińcami o Lwów.
  • Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako dowódca 5 Armii Frontu Północnego, wtedy też awansował do rangi generała.
  • Jego działania w czasie ofensywy nad Wieprzem w sierpniu 1920 roku przyniosły punkt zwrotny w Bitwie Warszawskiej.
  • Premier w czasie II Rzeczypospolitej (1922-1923).
  • Premier Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie (1939-1943).
  • Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych (1939-1943).
  • Sygnatariusz Układu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku, dzięki któremu zwolniono ze stalinowskich więzień i łagrów ponad 300 tysięcy polskich jeńców i zesłańców.

UJ.