W 2020 r. egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie na terytorium Polski w terminie głównym:

  • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 120 minut.
  • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 100 minut.
  • język obcy nowożytny – język angielski – 18 czerwca 2020 r. godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 90 minut.

CKE ustaliła następujące terminy dodatkowe:

  • język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 120 minut.
  • matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 100 minut.
  • język obcy nowożytny – język angielski – 9 lipca 2020 r. godz. 9.00. Czas trwania egzaminu: 90 minut.

Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, kiedy:

  • nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych,
  • przerwał albo któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty: