Drodzy Ósmoklasiści, szanowni Rodzice,
Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych.
Nasza szkoła, podobnie jak inne w kraju szkoły przeprowadzi taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.
Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:
30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Poniżej, do zapoznania:
Informacja dyrektora szkoły dla uczniów klas VIII i ich rodziców o organizacji próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Informacja Ministra Edukacji Narodowej.

Próbny egzamin ósmoklasisty_informacja MEN i CKE