rekrutacja

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkoły
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
informuje, że w dniach od 23 marca 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
przyjmowane będą zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
oraz wnioski o przyjęcie dzieci spoza obwodu szkoły
do klas pierwszych rozpoczynających naukę w  roku szkolnym 2020/21.

,,Zgłoszenia” i ,,wnioski” można składać w formie skanu lub zdjęcia przesyłając na adres:

 sp-laszczow@wp.pl lub dyrektor.splaszczow@gmail.com
albo
w formie papierowej wrzucając w skrzynkę listową umieszczoną przed szkołą.

Dokumentacja:

Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, czyli w Łaszczowie, Łaszczowie-Kolonii, Małoniżu, Nadolcach, Podhajcach, Kmiczynie, Kmiczynie-Kolonii, Wólce Pukarzowskiej, Pukarzowie, Pukarzowie-Kolonii, Muratynie, Muratynie-Kolonii, Hopkiem, Hopkiem-Kolonii, Dobużku, Dobużku-Kolonii – składają „zgłoszenie do klasy pierwszej”

Rodzice dziecka zamieszkałego w innych miejscowościach niż wymienione powyżej składają „wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej.

Regulamin Komisji Rekrutacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy

Zarządzenie nr 7 Burmistrza Łaszczowa z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaszczów na rok szkolny 2020/21